เหรียญพัดยศ หลวงพ่อยวง (อาภสฺสโร) วัดโพธิ์ศรี ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท ทองแดง

เหรียญพัดยศ หลวงพ่อยวง (อาภสฺสโร) วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี เนื้อกะหลั่ยทอง