เหรียญพุทธฉาย จ.สระบุรี รุ่นแรก ปี 2498

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด5
ประเภท ทองแดง

เหรียญพุทธฉาย จ.สระบุรี รุ่นแรก ปี 2498 กะไหล่ทอง