เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ พระอาจารย์มั่น - พระอาจารย์เสาร์ ออกวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานค

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ พระอาจารย์มั่น - พระอาจารย์เสาร์ ออกวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ปี 2510 เนื้อทองแดงผิวไฟ