เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรก เนื้อนวะ สร้างน้อย สภาพแกะกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรก เนื้อนวะ สร้างน้อย สภาพแกะกล่อง