เหรียญภูเขาทอง วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พ.ศ.2495 สมเด็จพระสังฆราชอยู่ ปลุกเสก

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญภูเขาทอง วัดสระเกศ พ.ศ.2495 สมเด็จพระสังฆราชอยู่ ปลุกเสก