เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสร้างศาลากาญนาภิเษก วัดนิเวศธรรมประวัติ ปี 37

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา
ประเภท พระราชา

เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสร้างศาลากาญนาภิเษก วัดนิเวศธรรมประวัติ ปี 37