เหรียญรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร ฐานเศรษฐกิจ ปี2535

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา
ประเภท ทองแดง

เหรียญรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร ฐานเศรษฐกิจ ปี2535