เหรียญรุ่นแรกพระสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย กรอบเดิมจากวัด

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด2
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญรุ่นแรกพระสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย กรอบเดิมจากวัด