เหรียญรุ่นแรกพระครูพุทธบาล ปี2496 วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรกพระครูพุทธบาล ปี2496 วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม