เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่กอง วัดกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่กอง วัดกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด