เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสนั่น วัดเม็ง จ.ราชบุรี ปี2496

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสนั่น วัดเม็ง จ.ราชบุรี ปี2496