เหรียญหลวงพ่อเหมือน วดน้อยชมพู รุ่นแรก ปี 2496

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเหมือน วดน้อยชมพู รุ่นแรก ปี 2496