เหรียญรุ่นแรก พระสังกิจโจ วัดพระงาม ลพบุรี ปี 2497

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก พระสังกิจโจ วัดพระงาม ลพบุรี ปี 2497