เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์พยนต์ ทานิโย วัดเขาน้อย จ.สุพรรณบุรี เนื้อตะกั่ว

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท เนื้อตะกั่ว

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์พยนต์ ทานิโย วัดเขาน้อย จ.สุพรรณบุรี เนื้อตะกั่ว