เหรียญรุ่นแรก ลพ.อุตตะมะ วัดวังก์เววิการาม จ.กาญจนบุรี ปี 2511

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 7
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก ลพ.อุตตะมะ วัดวังก์เววิการาม จ.กาญจนบุรี ปี  2511