เหรียญรุ่นแรก ลพ.ปรีชา วัดกลาง จ.อุบลธานี ปี2497

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก ลพ.ปรีชา วัดกลาง จ.อุบลธานี ปี2497