เหรียญรุ่นแรก "ลาภผลพูนทวี" หลวงพ่อปึก (พระครูสมุทรวิริยาภรณ์) วัดสวนหลวง จ.สมุท

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก "ลาภผลพูนทวี" หลวงพ่อปึก (พระครูสมุทรวิริยาภรณ์) วัดสวนหลวง

จ.สมุทรสงคราม ปี2513