เหรียญรุ่นแรก "สารพัดนึก" (รูปไข่) หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์ ปี 17

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญรุ่นแรก "สารพัดนึก" (รูปไข่) หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์ ปี 17

เนื้อนวะโลหะ ชุดกรรมการ