เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกุ๊ วัดสุขใจ กรุงเทพฯ ปี2499 เนื้อทองแดง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกุ๊ วัดสุขใจ กรุงเทพฯ ปี2499 เนื้อทองแดง