เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแจ่ม วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแจ่ม วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี