เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง ปี 2519

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง ปี 2519