เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี ปี2516

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดงรมดำ

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี ปี2516