เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุตร วัดกุฎีดาว บล็อคนิยม จ.เพชรบุรี ปี2499

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุตร วัดกุฎีดาว บล็อคนิยม จ.เพชรบุรี ปี2499