เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อยา วัดข่อย ปี 2494

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อยา วัดข่อย ปี 2494