เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อก๊ก วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ปี2497

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อก๊ก วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ปี2497