เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแก่นจันทร์ (พิมพ์นิยม) ปี2515 วัดช่องลม จ.ราชบุรี เนื้อเงิน

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแก่นจันทร์ (พิมพ์นิยม) ปี2515 วัดช่องลม จ.ราชบุรี เนื้อเงิน