เหรียญรุ่น 70 พรรษา หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา ปี2526

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตพพระทั่วไทยชุด1
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่น 70 พรรษา หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ จ.นครราชสีมา ปี2526