เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อราหุล หลังหนุมานเชิญธง ตอกโค้ต วัดราหุลคงนิมิตร อ.พรหมบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อราหุล หลังหนุมานเชิญธง วัดราหุลคงนิมิตร อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี พ.ศ.2537