เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดเบญจมบพิตร รุ่นแรก ปี2492

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดเบญจมบพิตร รุ่นแรก ปี2492