เหรียญหยดน้ำใหญ่ กะไหล่ทอง หลวงพ่อเริ่ม วัดกลางวังเย็น ปี 2522

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อเริ่ม
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหยดน้ำใหญ่ กะไหล่ทอง หลวงพ่อเริ่ม วัดกลางวังเย็น ปี 2522