เหรียญหลวงปูทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นแรก ปี 47 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญหลวงปูทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นแรก ปี 47

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)