เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อเงินตอกโค้ด มีจาร พิธีใหญ่ (เหรียญย้อน)

เหรียญบูชาครูหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อเงินตอกโค้ด มีจาร พิธีใหญ่