เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อทองแดงตอกโค้ด พิธีใหญ่ (เหรียญย้อน) หายาก

เหรียญบูชาครูหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อทองแดงตอกโค้ด พิธีใหญ่