เหรียญต้านระเบิด หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี จ.ราชบุรี เนื้อทองแดง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม
ประเภท ทองแดง

เหรียญต้านระเบิด หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี จ.ราชบุรี เนื้อทองแดง