เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นฉลองสมณะศักดิ์ จ.ราชบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม
ประเภท เนื้อนวะโลหะ

เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นฉลองสมณะศักดิ์ จ.ราชบุรี