เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม อายุ 91 ปี หลังสิงห์ ปี 2528

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม
ประเภท ทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม อายุ 91 ปี หลังสิงห์ ปี 2528