เหรียญหลวงปู่แดง วัดโพธาราม ปี 2472 ท่านพระครูธรรมเสนานี (หลวงปู่แดง)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงปู่แดง วัดโพธาราม ปี 2472 ท่านพระครูธรรมเสนานี (หลวงปู่แดง)