เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี รุ่นทศบารมี ปี2520

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี รุ่นทศบารมี ปี2520