เหรียญหลวงพ่อกัณหา วัดป่าสะแก สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี2512

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อกัณหา วัดป่าสะแก สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี2512