เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี เนื้ออัลปาก้า(นิยม) รุ่นแรก พ.ศ.2514

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี เนื้ออัลปาก้า(นิยม) รุ่นแรก พ.ศ.2514