เหรียญหลวงพ่อกิต(กฤษณ์) วัดท่าช้าง รุ่นแรก ปี 2481

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อกิต(กฤษณ์) วัดท่าช้าง รุ่นแรก ปี 2481