เหรียญหลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ที่ระลึกเปิดโรงสีพิมายเกษตรกรรม ปี2533

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 1
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ที่ระลึกเปิดโรงสีพิมายเกษตรกรรม ปี2533