เหรียญหลวงพ่อจุ้ย วัดพงษาราม รุ่นแรก ปี 2499

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อจุ้ย วัดพงษาราม รุ่นแรก ปี 2499