เหรียญหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง รุ่นแรก ปี 2482

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระนิยม
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง รุ่นแรก ปี 2482