เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่น2 เพชรบุรี ปี 2520

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่น 2 เพชรบุรี ปี 2520