เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี 2486

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี 2486