เหรียญหลวงพ่อดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี ปี 2525 สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 6
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี ปี 2525 สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์