เหรียญหลวงพ่อตัด หลังหนุมานเชิญธง รุ่นแรก ออกวัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี ปี 2536

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระทั่วไทยชุด 4
ประเภท ทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อตัด หลังหนุมานเชิญธง รุ่นแรก ออกวัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี ปี 2536