เหรียญหลวงพ่อทรงหลวงพ่อศรี วัดกษัตรา รุ่นแรก ปี 2479

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทรงหลวงพ่อศรี วัดกษัตรา รุ่นแรก ปี 2479