เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง (ศูนย์ใหญ่) ออกวันปากทะเล ปี 2503 เนื้อทองแดง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง (ศูนย์ใหญ่) ออกวันปากทะเล ปี 2503 เนื้อทองแดง