เหรียญหลวงพ่อทองเริ่ม กิตติวณฺโณ วัดบางพระวรวิหาร อ.ศรีราชา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 3
ประเภท เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทองเริ่ม กิตติวณฺโณ วัดบางพระวรวิหาร อ.ศรีราชา

ที่ระลึกเปิดอาคาร รร.บ้านบางพระ พ.ศ.16